shiatsu masáže / psychosomatické poradenství / baňkování

adresa: Jan Turner / Vyšehradská 49/320 / areál Emauzského opatství / Praha 2

objednání Praha: t. +420 777 590 144 / e. turner@seznam.cz / úterý - pátek 9 - 20 h

objednání Liberec: www.sktlib.cz / t. +420 731 722 000 / e. finkousova@sktlib.cz / pondělí 11 - 19h


Shiatsu masáž(1) je základní terapií , kterou je provádím při každé návštěvě. Další důležitou součástí je úvodní rozhovor, dotazování na tělesné, případně emocionální nebo psychické potíže. Rozhovor je veden v duchu psychosomatické medicíny(2). Jako podpůrné terapie používám baňkování(3), požehování(4), a prvky z kraniosakrální terapie(5).

(1)Shiatsu je japonská masáž, která pracuje s rozšířeným čínským systémem akupunkturních drah. V doslovném překladu znamená „tlak prsty“. Ve východní terminologii vyrovnává proudění energie (čchi, ki) v organismu. U nás bychom mohli říkat, že dotykem na vhodných místech dochází k obnovení přirozeného vedení elektrického proudu tkáněmi, a tím ke zlepšení jejich funkce. Provádí se většinou na zemi, na futonu, přes oblečení.

(2)Psychosomatická medicína uvažuje člověka v bio-psycho-sociálním kontextu. Hledá souvislosti mezi kvalitou vztahů, rodinnou a osobní historií a tělesnými potížemi. I jen základní orientace v psycho-sociálním pozadí potíží velmi napomáhá při tělesné úlevě.

(3)Baňkování je velmi stará metoda s výbornými výsledky. Má detoxikační a stimulační účinky, významně také podporuje imunitní systém. Se Shiatsu se výborně doplňuje, dá se provádět zároveň s masáží, účinnost obou terapií se tím zvyšuje.

To platí také pro (4)požehování (moxa). Provádí se speciálním doutníkem z pelyňkové vaty, a z bezpečné vzdálenosti, zejména při stavech vyčerpání.

(5)Kranio-sakrální terapie pracuje zejména se systémem facií. Uvolňuje je a přivádí k jejich přirozenému pohybu a funkci.

Všechny procedury jsou v ceně ošetření.